1. Sau 10 năm ra đời với những hạn chế về đăng ký.
    Hiện nay website chính thức mở cửa trở lại và đơn giản hoá quá trình đăng ký thành viên.
    Bạn có thể đăng nhập bằng: username, email hoặc thông qua facebook.
  2. Sau một thời gian dài bỏ bê cũng nhưng do quy trình đăng ký thành viên khắt khe.
    Hiện nay chuvanan.org sẽ được làm mới và hoạt động trở lại.
    Website mong được sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên !

Trường trung học Quốc gia Chu Văn An